Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

‘ครู’ ขึ้นที่หนึ่งอาชีพในฝันเด็กไทยวันนี้ ล้มแชมป์ 7 สมัยอย่าง ‘หมอ’ เผย ‘ทหาร’ อาชีพที่เท่สุด

111

นางธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทย และเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ได้สำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2560 พบว่า อาชีพครูได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 อาชีพในฝันของเด็กไทย โดยเด็กส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่อยากทำอาชีพครู เพราะอยากมอบ ส่งต่อ แบ่งปันความรู้ให้เด็กๆ และสอนให้เด็กเป็นคนดี อดีตแชมป์ 7 สมัยอย่างอาชีพแพทย์ จึงตกลงไปอยู่ในอันดับ 2 ส่วนอาชีพในฝันอันดับรองๆ ลงมาคือ ทหาร นักกีฬา และตำรวจ ซึ่งปีนี้เทรนด์อาชีพนักกีฬายังคงแรงต่อเนื่องติดอันดับ 1 ใน 5 โดยเด็กๆ อยากเป็นนักกีฬาเพราะมีพื้นฐานมาจากความชอบเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังได้ออกกำลังกาย และมีรายได้ดี นอกจากนี้ ยังมีเด็กหลายคนที่อยากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะอยากดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึง อยากรับราชการ เพราะอยากเป็นทหารของพระราชาอีกด้วย ปีนี้มีหลายอาชีพใหม่ๆ ที่เด็กไทยให้ความสนใจ เช่น แอนิเมเตอร์ อาชีพนักออกแบบ และสร้างภาพการ์ตูนแบบเคลื่อนไหว เพราะชอบดูการ์ตูน, นักแคสเกม ผู้ที่นำเกมมาทดสอบหรือเล่น และอัดคลิปวิดีโอให้ผู้ชมดูผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะชอบเล่นคอมพิวเตอร์, งานกู้ภัย เพราะเป็นอาชีพที่มีโอกาสช่วยเหลือประชาชน, ... Read More »

ผ่านเกณฑ์คัดผอ.เขตฯ!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์เฟ้น ‘บิ๊ก สพท.’ ไม่เน้นสอบ ดูประวัติ-ผลงาน-ความเป็นผู้นำ

นพ.ธีระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังกรประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และรองผู้อำนวยการ สพท.โดยหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะพิจารณาจากประวัติการทำงาน และผลงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินผลงาน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะขึ้นบัญชีเพื่อเข้าสู่การประเมินศักยภาพ ซึ่งจะดูศักยภาพความเป็นผู้นำโดยวิธีสัมภาษณ์ จะไม่ให้หน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สัมภาษณ์ เพราะอาจรู้จักกัน แต่จะให้ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงกว่าจากหน่วยงานอื่นเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรม เมื่อบรรจุแต่งตั้งแล้วต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นเวลา 1 ปี โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ.ไปจัดทำหลักเกณฑ์ และปฏิทินการสอบ เพื่อเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป มั่นใจว่าวิธีการนี้จะยุติธรรม และไม่มีทุจริต ซึ่งต่อไป สพท.ใดมีอัตราว่างก็เปิดสอบได้ทันที ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าอยากให้การคัดเลือกลักษณะนี้เกิดขึ้นกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย เชื่อว่า สพฐ.จะเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ที่มา http://www.matichon.co.th/news/426334 Read More »

เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาที่ประชุม ก.ค.ศ.มติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 และ ว10/2554 โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รับทราบแล้ว แต่พบว่าหลายเขตพื้นที่ฯเกิดความสับสน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้ 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้ 2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ... Read More »

จัดระเบียบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่

123654

จัดระเบียบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ น้องๆ ม.6 ปีนี้เตรียมตัวกันยังเอ่ย จากรายการข่าวเช้าวันใหม่ ThaiPBS การสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ จะใช้ระบบสอบกลาง อาจมีรูปแบบคล้ายการสอบ Entrance แบบเก่า เป็นการผสมผสานกันระหว่างเพื่อให้นักเรียนสอบเพียวครั้งเดียว โดยยังคงสอบ GAT PAT และ 9 วิชาหลักตามเดิม แต่ไม่ให้มหาลัยสอบรับตรงเอง โดยจะจัดสอบช่วงกลางเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นเวลาที่นักเรียนเรียนจบชั้น ม.6 แล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ – 2 เดือน ทั้งนี้จะไม่ให้มีการเปิดสอบรับตรงนอกช่วงเวลานี้ จากนี่นจะนำคะแนนเข้าสู่ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) Read More »

มส.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม มอบ กก.มส.ถก ม.44 มาตรการคุ้มครองศาสนา 31 ส.ค.

สมบัติ-พิมพ์สอน1

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษก พศ.เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม มส.มีวาระการประชุมสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ มส.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … ตามที่ พศ.เสนอ โดยหลังจาก พศ.ได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุม และปรับร่าง พ.ร.บ.จาก 28 มาตรา เพิ่มเป็น 31 มาตรา นอกจากนี้ มส.มีมติให้ผู้แทน มส.3 รูป ได้แก่ พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 49/2559 เรื่องมาตรการคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ... Read More »

ถกความเป็นไปได้ของการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีน

12-6-2559 9-30-36

ภายหลังจากที่พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “บูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” โดยย้ำชัดถึงการย้าย (เมท) แอมเฟตามีนจากที่เคยถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 ไปอยู่ในประเภท 2 ของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พร้อมเดินหน้าใช้มาตรา 44 เสนอมาตรการ “ลดอันตรายจากยาเสพติด” สั่งปปส.ยกเลิกสินบนรางวัลนำจับ หนุนกระทรวงสาธารณสุขทำความเข้าใจประชาชนผลิตยาบ้า 50 สตางค์แทนการปราบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูนนั้น ในวันที่สองของการประชุม (30 สิงหาคม 2559) ซึ่งเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ความเป็นไปได้ต่อบูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” จากมุมมองของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด อาทิ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอแนวคิดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบผลก่อนและหลังกรปรับย้ายบัญชียาเสพติด สำหรับการทำความเข้าใจกับประชาชนจำเป็นต้องใช้เวลาและดำเนินการไปควบคู่กันอย่างมีศาสตร์และศิลป์ ตรวจสอบแนวร่วมดำเนินการ เช่น กระทรวงสาธารณสุขว่ามีความพร้อมหรือไม่ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการศาลยุติธรรม เผยความในใจของคณะผู้พิพากษาว่า โทษในคดียาเสพติดที่ตั้งไว้สูงนั้น ท่านผู้พิพากษาก็ไม่ได้สบายใจ หลายท่านก็รับไม่ได้ ... Read More »

วธ.ชงครม.ดันเยาวชนเล่นดนตรีไทย 1 ชนิด

กวช

GOOGLE+ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า กวช.เห็นชอบให้วธ.เริ่มดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น 1 ชนิด ภายใน 5 ปี โดยวธ.ต้องเตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เนื่องจาก วธ.ตั้งเป้าว่าจะเริ่มออกตัวนโยบายนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ วธ.ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา จำนวน 1,310 ระหว่าง 5-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 92.67 เห็นด้วยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง มีเพียงร้อยละ 1.60 ที่ไม่เห็นด้วย เพราะส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ และเป็นการฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น วธ.จึงเตรียมเริ่มดำเนินการนโยบายนี้อย่างเร่งด่วน “วธ.ต้องหารือกับศธ.เพื่อกำหนดรายละเอียดก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบ และประกาศเป็นนโยบายของกระทรวงต่อไป อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ ไม่ได้ต้องการให้เด็กเล่นดนตรีเก่งถึงขนาดมืออาชีพ ... Read More »

สทศ.สอบ ‘ผลิตครูคืนถิ่น’ ฉลุย เผยมีผู้เข้าสอบกว่า 3 หมื่นคน ประกาศผล 6 ต.ค.

IMG_6363

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการทดสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 30,305 คน จำแนกตามศูนย์สอบ 8 ศูนย์ ดังนี้ จุฬาฯ 7,007 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9,683 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,836 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,428 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,921 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 1,989 คน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,421 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,020 ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบในวันที่ 6 ตุลาคม รายงานตัวผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 – 14 ตุลาคม บรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในวันที่ ... Read More »